Ben the Tractor and the lost sheep

Ben the Tractor and the lost sheep Świetna aplikacja, z ZigZag-Studio

data wydania 7 years ago 1.9 wersja.
Language: ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS, DEUTSCH, ITALIANO, РУССКИЙ, POLSKI (opis poniżej)
STAFF FAVOURITES (iPad) Top Overall in more than 60 countries!

Incredible, full of wonderful animations interactive book for children. Meet Ben the Tractor and his friends! In this book you will also find a puzzle game.

Do you want to show your child the world of a farm? Do you want to hear your child laughing while reading the book? See our “Ben the Tractor and the lost sheep”!

Ben the Tractor drives all over the farm searching for the lost sheep. Let your child find the sheep and herd them to the corral. See how your child discovers hidden animations of animals, the tractor and other characters.

Features:
- OVER 50 interactive elements (animations) on 12 pages of the book !!
- Colorful and funny graphics.
- Professional narration.
- Interactive elements ON EVERY PAGE (riding tractor, bleating and jumping sheep, barking dog and many others).
- SHEEP HIDDEN on different pages of the book - let your child find them all and help Ben herd them to the corral.
- Listen to SHEEP funnily SINGING “Old MacDonald had a farm”.
- TILT YOUR DEVICE to see how to make Ben the Tractor move !!
- 14 colorful puzzle images to solve – you decide about the number of elements for your child (4,6,9 or 16) !!
- MORE than 6-minute-long autoplay mode – automatic book reading and animation running.

Still not convinced?
Visit http://www.benthetractor.com or http://www.youtube.com/zigzagstudiosp to watch YouTube video presenting the book’s functionality.

Support:
If you have any technical problems please contact us at [email protected]

==================================================

Niesamowita, pełna cudownych animacji, interaktywna książeczka dla dzieci. Poznaj traktora Bena i jego przyjaciół! W książce dodatkowo znajduje się gra - puzzle !

Chcesz pokazać Twojemu dziecku świat farmy? Chcesz usłyszeć śmiech Twojego dziecka przy czytaniu książki? Koniecznie zobacz naszą pozycję “Traktor Ben i zaginione owce”!

Traktor Ben jeździ po farmie w poszukiwaniu zaginionych owiec. Pozwól Twojemu dziecku odnaleźć owce i zagonić je do zagrody. Zobacz jak Twoje dziecko odkrywa ukryte animacje zwierząt, traktora i innych postaci.

Cechy
- PONAD 50 interaktywnych elementów (animacji) na 12 stronach książeczki !!!
- Kolorowe i wesołe grafiki.
- Profesjonalna narracja.
- Interaktywne elementy NA KAŻDEJ STRONIE (jeżdżący traktor, beczące i skaczące owce, szczekający piesek i wiele wiele innych).
- UKRYTE OWCE na różnych stronach książki - niech Twoje dziecko odnajdzie je wszystkie i pomoże Benowi zagonić je do zagrody.
- Wysłuchaj jak w zabawny sposób OWCE ŚPIEWAJĄ piosenkę "Stary Donald farmę miał".
- Zobacz jak PRZECHYLAJĄC urządzenie wprawić traktora Bena w ruch !!!
- 14 kolorowych obrazków do ułożenia (puzzle) - sam ustalasz liczbę elementów dla Twojego dziecka (4, 6, 9 lub 16) !!!
- PONAD 6 minutowy tryb autoplay - automatyczne czytanie książki i uruchamianie animacji.

Język: teksty i narracja w języku polskim oraz angielskim.

Nadal nie jesteś zdecydowany ?
Odwiedź http://www.benthetractor.com lub http://www.youtube.com/zigzagstudiosp żeby zobaczyć film Youtube prezentujący funkcjonalność książeczki.

Wsparcie:
W razie jakichkolwiek problemów technicznych skontaktuj się z nami pisząc na adres [email protected]