ICD-10 PL

ICD-10 PL Świetna aplikacja, z Tomasz Buziak

data wydania 7 years ago 2.2 wersja.
Zapraszam do korzystania z podręcznego słownika Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja dziesiąta, Tom I (rozpoznania) oraz Tom III (indeks) w wersji polskiej.

Zawartość aplikacji:
- Katalog rozpoznań (kody 4-znakowe) wraz z komentarzem.
- Kody morfologii nowotworów.
- Indeks alfabetyczny.
- Indeks nowotworów.
- Indeks leków i substancji chemicznych.
- Zewnętrzne przyczyny urazów.

Podstawowe funkcje:
- Wyszukiwanie kodów i opisów rozpoznań.
- Wyszukiwanie informacji o chorobie w internecie.
- Dodawanie notatek do rozpoznania.
- Tworzenie listy ulubionych i zanotowanych kodów.

Copyright dla tłumaczenia polskiego:
Fundacja Zdrowia Publicznego
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

---

Dictionary International Classification of Diseases in the Polish version. Helps you quickly find a search ICD-10 code.