POZbox

POZbox Świetna aplikacja, z 3clicks sp. z o.o.

data wydania 1 year ago 1.11.0 wersja.
POLISH:

POZbox to innowacyjna aplikacja medyczna z serii 3Clicks, adresowana do lekarzy POZ, która łączy w sobie niezbędną wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia najczęstszych schorzeń w praktycznym formacie tabel, skal, algorytmów oraz plików multimedialnych.

W POZbox znajdziesz między innymi:
•     informacje dotyczące diagnostyki i leczenia najczęstszych schorzeń
•     skale diagnostyczne i algorytmy terapeutyczne
•     aktualne informacje na temat programu bezpłatnych leków w programie 75plus

Dowiedz się więcej o 3Clicks: www.get3clicks.com 

------------------------
ENGLISH:

POZbox is an innovative medical app developed in a 3Clicks format, addressed to Primary Care physicians. POZbox offers essential support in the diagnosis and treatment of the most common diseases in a practical format of tables, scales, algorithms and multimedia files.

In POZbox app you will find:
• Essential information on the diagnosis and treatment of the most common diseases
• Practical diagnostic scales and treatment algorithms
• Latest information on the program of free medicines ‘75 plus’

Learn more about 3Clicks: www.get3clicks.com